Είσοδος

Βιομηχανικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του μαθήματος για το Ακ. Έτος 2015-2016 διαμορφώνεται σε Τρίτη 12.45 - 14.30 και Πέμπτη 13.00 - 15.00. Τα μαθήματα θα γίνονται στο κτίριο "Ζ" αίθουσα 203, και αν αυτή δεν είναι ελεύθερη σε άλλη ελεύθερη γειτονική της.

Κωδικός Μαθήματος: 2255

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Βιομηχανικές Εφαρμογές Πυρηνικής Τεχνολογίας - 7ο Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μετρήσεις πάχους, πυκνότητας, υγρασίας, παροχής με χρήση μεθόδων της πυρηνικής τεχνολογίας.

Προσδιορισμός της στάθμης υγρών και στερεών σε κλειστά αδιαφανή δοχεία. Εντοπισμός διαρροών

ρευστού. Παρακολούθηση βιομηχανικών διεργασιών. Ραδιογραφίες. Μετρήσεις φθοράς και διάβρωσης.

Ραδιοχρονολόγηση. Πυρανίχνευση. Πυρηνικές ηλεκτρικές στήλες. Βιομηχανικές εφαρμογές μικρών

γραμμικών και κυκλικών επιταχυντών. Αποστείρωση. Συντήρηση τροφίμων. Ραδιοϊχνηθέτες.

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Έλεγχος ραδιορύπανσης στον κύκλο της μεταλλοπαραγωγής. Εργαστηριακή

εξάσκηση

Διδάσκοντες: Σ. Σιμόπουλος, Ν. Πετρόπουλος (τηλ. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 • Το μάθημα είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό ως μάθημα "Ομάδας" για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του κύκλου σπουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Μηχανολόγου Μηχανικού και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές οποιουδήποτε άλλου κύκλου αν επιλεγεί στη θέση ενός από τα μαθήματα "Ομάδων".

 • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται προς το παρόν  παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε έντυπη μορφή από τους διδάσκοντες την ώρα του μαθήματος.

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης.

 • Διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 • Από το Ακ. Ετος 2009-2010 στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται και σειρά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ασκήσεων βιομηχανικής ραδιογραφίας στην εγκατάσταση βιομηχανικής ραδιογραφίας του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας, ΕΜΠ. Για ορισμένες από τις ασκήσεις θα απαιτείται η άμεση συνεργασία των φοιτητών καθώς και η επι τόπου επεξεργασία συλλεχθέντων πειραματικών δεδομένων ή/και η διατύπωση γραπτών απαντήσεων σε σειρά ερωτήσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τις εργαστηριακές αυτές ασκήσεις.

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.

Course Code: 2255 

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Industrial Applications of Nuclear Engineering - 7th Winter Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

Measurement of thickness, density, humidity and flow rate using Nuclear Engineering methods. Nuclear

level gauges. Leakage detection. Control of industrial processes using Nuclear Engineering methods.

Radiography. Errosion and corrosion measurements. Radiodating. Fire detection. Nuclear batteries.

Industrial applications of small linear and/or circular accelerators. Sterilization. Food conservation.

Radiotracers. Biotechnological applications. Radioactive pollution at the scrap metal cycle. Laboratory

exercise.

S. Simopoulos, N. Petropoulos (tel. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά (Indicative References):

 • Bryant L.E., McIntire P., Eds, "Radiography and Radiation Testing", Nondestructive Testing Handbook, Vol. 3, American Society for Nondestructive Testing, 2nd edition, 1985 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, δεν δανείζεται)

 

 • Halmshaw R., "Industrial Radiology: Theory and Practice" (Non-Destructive Evaluation Series), 2nd edition, Springer, 1995

 

 • Hussein E.M.A., "Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis", Kluver, 2004 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Johansen G.A, Jackson P., "Radioisotope Gauges for Industrial Process Measurements", Wiley 2004, (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Quinn R.A., Sigl C.C., Callinan J.J., "Radiography in Modern Industry", 4th Edition, Eastman Kodak Company, 1980, (διαθέσιμο και σε pdf  e-book στο διαδίκτυο)

 

Εργαστήριο

Για την κατ' αρχήν εξοικείωσή σας με την εργαστηριακή εξάσκηση στη βιομηχανική ραδιογραφία μπορείτε να "κατεβάσετε" έναν κώδικα προσομοίωσης, σε μορφή επίδειξης, προκειμένου να δοκιμάσετε σε υπολογιστικό περιβάλλον μερικές από τις σχετικές εργαστηριακές ασκήσεις. Τον κώδικα αυτό μπορείτε να βρείτε κάτω από τό λήμμα "Εγγραφα", στο αρχείο με το όνομα "setup". Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος MS-WXP, προσθέσθε την επέκταση ".exe" και εκτελέστε κατά τα γνωστά. Για την εγκατάσταση σε περιβάλλον νεότερο από MS-WXP, θα χρειασθεί να εγκαταστήσετε XP-Mode. Προσοχή χρειάζεται διότι ο κώδικας αυτός λήγει σε 30 ημέρες από την ημερομηνία 1ης εγκατάστασης. Ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας διαθέτει νόμιμες άδειες του λογισμικού αυτού, το οποίο και χρησιμοποιείται για προσομοίωση των εργαστηριακών ασκήσεων, πριν την πραγματοποίησή τους.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.