Είσοδος

Εποπτεία και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Βασικές αρχές κλασσικού βιομηχανικού αυτοματισμού. Εφαρμογές ηλεκτρονόμων και ψηφιακών ελεγκτών σε εγκαταστάσεις. Μορφοτροπείς ψηφιακών και αναλογικών σημάτων (επαφών, τάσεως, ρεύματος, ισχύος, ροής, πίεσης). Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) και Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA). Πρωτόκολλα επικοινωνίας βιομηχανικών ψηφιακών διατάξεων ελέγχου (Industrial Ethernet, Profibus, Modbus, Instabus). Περιγραφή και λειτουργίες Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βιομηχανικές Μονάδες, Μεταφορές). Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού PLC (STL, LAD, FBD). Εφαρμογές PLC (ηλεκτρικά δίκτυα, έλεγχος κινητήρων, διατάξεις ζύγισης, έλεγχος στάθμης και ροής υγρών, ανελκυστήρες, ταινιόδρομοι). Εργαστηριακές ασκήσεις με Η/Υ και πραγματικά συστήματα.

Στόχοι του μαθήματος: ΕΔΕΣ_Scope

Διδάσκοντες: Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://ecourses.dbnet.ntua.gr/KentraElegxouEnergeias.html

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις STEP7

Aytomatismoi_sae

Ergasthrio_aytomatismwn_sae

Sae_a_tomos

Sae_b_tomos

Σημειώσεις Κλασσικού Αυτοματισμού (Μπούρκας)

Βασικές Αρχές Αυτοματισμού (Κορρές)

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές - PLC (Κορρές)

Siemens S7 Status Word

Παραδείγματα

01) ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

02) Εφαρμογή STEP7 για ΣΗΕ 2 ζυγών  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

03) Εφαρμογή STEP7 για έλεγχο κυλιόμενης σκάλας  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

04) Εφαρμογή STEP7 για έκκίνηση αντλιών με χρονική καθυστέρηση  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

05) Εφαρμογή STEP7 για έλεγχο φωτεινού σηματοδότη  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

06) Κώδικας STEP7 Scale Analog Values and Unscale Real-Number for Analog Output

07) Εφαρμογή STEP7 για χρήση Function (FC)  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

08) Εκφώνηση εφαρμογής για αναλογική επεξεργασία (function FC105) και χρήση Functions (FC) σε ΣΗΕ

    Ενδεικτική λύση με STEP7: Εφαρμογή STEP7 σε ΣΗΕ  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

09) Εφαρμογή STEP7 για parking  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

10) Controlling a Robotic Arm Manipulator with a PLC

11) Ergasthrio_aytomatismwn_sae_ask11-13

12) Example_Two Machines

13) Traffic light control system using S7-300 PLC 

14) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_1.lay) EDES_1

15) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_21.lay)  EDES_21

16) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_22.lay)  EDES_22

17) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_23.lay)  EDES_23

18) Analog+Value+Processing.mp4

19) Basics-of-PLC-Ladder-Diagram.mp4

20) How to Wire Discrete DC Sensors to PLC - Part 1.mp4

21) Modbus+Slave+&+Modbus+Master+in+S7

22) Organization+Blocks+Operating+system+OB1+FC+FB+FB+FC+SFC+SFB+OBs+Other.mp4

23) PLC Analog Inputs and Signals.mp4

24) PLC Programming Tutorial for Beginners - Part 1.mp4

25) PLC Programming Tutorial for Beginners - Part 2.mp4

26) What is an HMI.mp4

27) What is Modbus and How does it Work.mp4

28) What_is_RS485_and_How_its_used_in_Industrial_Control_Systems.mp4&cidReq=ECE1254

29) What is RTU.mp4

30) What is the difference between SCADA and HMI.mp4

Διανομή προγράμματος STEP7 και Άδειες

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος εγκαθίσταται σε Windows 10 ή προγενέστερα.

Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Step7 Professional ή PLCSIM) και πατάτε Install Long, ώστε να εγκατσταθεί η αντίστοιχη άδεια.

Την κατάσταση των αδειώv την παρακολουθείτε μέσω του προγράμματος Automation License Manager.

Το πρόγραμμα διανέμεται από τον κ. Κατσαρό Γεώργιο, στο Εργαστήριο ΣΗΕ, Αιθ. 2.2.7, στο Π. Κτ. Ηλ/γων, 9.30-2.00, καθημερινά.

Παρακαλείστε όπως έχετε μαζί σας φορητό δίσκο ή memory stick.

Θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών

Εκφώνηση διαγωνίσματος Φεβρουαρίου 2015: EXAM_EDES_FEB_2015_corrected (διόρθωση λύσης 1ου θέματος με προσομοίωση στο PLCSIM)

Εκφώνηση διαγωνίσματος Φεβρουαρίου 2017: EXAM_EDES_FEB_2017

Λύση άσκησης 3 (STEP7 project) διαγωνίσματος Φεβρουαρίου 2017 (στο φάκελλο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία FEB17_3.lay, OB1.pdf και PLCSIM.docx με το στιγμιότυπο εκτέλεσης του PLCSIM): FEB17_3.RAR

Βαθμολογία Κανονικής Περιόδου, Θερινό Εξάμηνο 2018-2019

Βαθμολογία Κανονικής Περιόδου, Θερινό Εξάμηνο 2018-2019

Η εξαμηνιαία εργασία συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός γραπτού είναι >=4,

ως εξής: γραπτή εξέταση (60%) - εξαμηνιαία εργασία (40%).

Για απορίες σχετικά με το γραπτό και την εξαμηνιαία εργασία, στο γραφείο 2.2.30, Παλ. Κτ. Ηλ/γων, Τρίτη 03/09/2019 και Πέμπτη 05/09/2019, 12:00-13:30.

Για απορίες σχετικά με το γραπτό και την εξαμηνιαία εργασία, στο γραφείο 2.2.35, Παλ. Κτ. Ηλ/γων, Τρίτη 03/09/2019 και Πέμπτη 05/09/2019, 12:00-13:30.

Βαθμολογία Επαναληπτικής Περιόδου, Θερινό Εξάμηνο 2018-2019

Βαθμολογία Επαναληπτικής Περιόδου, Θερινό Εξάμηνο 2018-2019

Η εξαμηνιαία εργασία συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός γραπτού είναι >=4, ως εξής:

γραπτή εξέταση (60%) - εξαμηνιαία εργασία (40%).

 

Ο διδάσκων

Γ. Κορρές


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.