Είσοδος

Εποπτεία και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Βασικές αρχές κλασσικού βιομηχανικού αυτοματισμού. Εφαρμογές ηλεκτρονόμων και ψηφιακών ελεγκτών σε εγκαταστάσεις. Μορφοτροπείς ψηφιακών και αναλογικών σημάτων (επαφών, τάσεως, ρεύματος, ισχύος, ροής, πίεσης). Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) και Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA). Πρωτόκολλα επικοινωνίας βιομηχανικών ψηφιακών διατάξεων ελέγχου (Industrial Ethernet, Profibus, Modbus, Instabus). Περιγραφή και λειτουργίες Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βιομηχανικές Μονάδες, Μεταφορές). Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού PLC (STL, LAD, FBD). Εφαρμογές PLC (ηλεκτρικά δίκτυα, έλεγχος κινητήρων, διατάξεις ζύγισης, έλεγχος στάθμης και ροής υγρών, ανελκυστήρες, ταινιόδρομοι). Εργαστηριακές ασκήσεις με Η/Υ και πραγματικά συστήματα.

Στόχοι του μαθήματος: ΕΔΕΣ_Scope

Διδάσκοντες: Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://ecourses.dbnet.ntua.gr/KentraElegxouEnergeias.html

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις STEP7

Aytomatismoi_sae

Ergasthrio_aytomatismwn_sae

Sae_b_tomos

Σημειώσεις Κλασσικού Αυτοματισμού (Μπούρκας)

Βασικές Αρχές Αυτοματισμού (Κορρές)

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές - PLC (Κορρές)

Siemens S7 Status Word

Παραδείγματα

01) ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

02) Εφαρμογή STEP7 για ΣΗΕ 2 ζυγών  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

03) Εφαρμογή STEP7 για έλεγχο κυλιόμενης σκάλας  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

04) Εφαρμογή STEP7 για έκκίνηση αντλιών με χρονική καθυστέρηση  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

05) Εφαρμογή STEP7 για έλεγχο φωτεινού σηματοδότη  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

06) Κώδικας STEP7 Scale Analog Values and Unscale Real-Number for Analog Output

07) Εφαρμογή STEP7 για χρήση Function (FC)  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

08) Εκφώνηση εφαρμογής για αναλογική επεξεργασία (function FC105) και χρήση Functions (FC) σε ΣΗΕ

    Ενδεικτική λύση με STEP7: Εφαρμογή STEP7 σε ΣΗΕ  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

09) Εφαρμογή STEP7 για parking  (In Simatic Manager, File->Retrieve)

10) Controlling a Robotic Arm Manipulator with a PLC

11) Ergasthrio_aytomatismwn_sae_ask11-13

12) Example_Two Machines

13) Traffic light control system using S7-300 PLC 

14) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_1.lay) EDES_1

15) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_21.lay)  EDES_21 (updated)

16) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_22.lay)  EDES_22 (updated)

17) Παράδειγμα εργαστηριακής άσκησης (περιλαμβάνεται και το αρχείο EDES_23.lay)  EDES_23 (updated)

Διανομή προγράμματος STEP7, Άδειες και Οδηγοί Χρήσεως

 STEP 7, V5.5 Professional SP1 (Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008 (32 & 64 bit), Windows 7 (32 & 64 bit), Professional, Business Editions).

- Η τελευταία έκδοση εγκαθίσταται και σε Home Edition (με επιφύλαξη).

- Πρόγραμμα για εγκατάσταση αδειών STEP7: Simatic_EKB_Install_2010_03_20.exe

Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Step7 Professional, Step 7 V5.5 Pro 2010 ή PLCSIM V5.4) και πατάτε Install Long, ώστε να εγκατσταθεί η αντίστοιχη άδεια.

Την κατάσταση των αδειώv την παρακολουθείτε μέσω του προγράμματος Automation License Manager.

Το πρόγραμμα διανέμεται από τον κ. Κατσαρό Γεώργιο, στο Εργαστήριο ΣΗΕ, Αιθ. 2.2.7, στο Π. Κτ. Ηλ/γων, 9.30-2.00, καθημερινά.

Παρακαλείστε όπως έχετε μαζί σας φορητό δίσκο, memory stick ή εγγράψιμο CD.

STEP 7 - Function Block Diagram for S7-300 and S7-400.pdf

STEP 7 - Ladder Logic for S7-300 and S7-400.pdf

STEP 7 - Statement List for S7-300 and S7-400.pdf

Εξαμηνιαία Εργασία Ακ. Έτους 2018-19

Εξαμηνιαία Εργασία Ακ. Έτους 2018-19

Η εργασία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και η ημερομηνία παράδοσης

είναι αυστηρά μέχρι την ημέρα της γραπτής εξέτασης του μαθήματος.

Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος.

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής:

1.       Τελική εξέταση    (60%)

2.       Εξαμηνιαίο θέμα  (40%)

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ανακοίνωση για Εισαγωγικό Εργαστήριο Εποπτείας 06-03-2019 (Ι)

Την Τετάρτη 06/03/2019 στο PC Lab της Σχολής ΗΜΜΥ (Αίθ. Α1) θα γίνουν οι εγγραφές για τα εργαστηριακά μαθήματα της "Εποπτείας και Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων" και η κατανομή σε ομάδες. Επίσης θα γίνει το 1(εισαγωγικό) εργαστηριακό μάθημα στο περιβάλλον Simatic Manager της γλώσσας Step7 για τον προγραμματισμό PLC.

Εάν ο αριθμός των εγγραφέντων σπουδαστών είναι <=100 θα διεξάγεται μία εργαστηριακή άσκηση ανά εβδομάδα αλλιώς θα διεξάγεται μία άσκηση ανά δύο εβδομάδες. Στα δύο τμήματα κάθε Τετάρτη θα διεξάγεται η ίδια άσκηση.

Για τη διεξαγωγή των ασκήσεων είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να έχουν μαζί τους τα βιβλία του μαθήματος και να έχουν ενημερωθεί για τη θεωρία της εκάστοτε διεξαγόμενης ασκήσεως.

Αρχική κατανομή σπουδαστών την 06/03/2019 ως εξής:

Α-Κι: 12:45 - 14:45

Κλ-Ω: 15:00 - 17:00

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 06/03/2019

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοσμητείας την Τετάρτη 6/3 μεταξύ 12:30 και 16:30 δε θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή, λόγω της ανακοινωθείσας Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών. Κατά συνέπεια δεν θα διεξαχθεί το προγραμματισμένο εργαστήριο της Εποπτείας. 

Ανακοίνωση για τo Εργαστήριo Εποπτείας 2019 (II)

Την Τετάρτη 20/03/2019, 12:45-15:30, θα διεξαχθεί η 2η εργαστηριακή άσκηση της Εποπτείας

σύμφωνα με την κατανομή του παρακείμενου αρχείου: Εποπτεία Εργαστήρια (20-03-2019).pdf


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.