Είσοδος

Κέντρα Ελέγχου Ενεργείας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Περιγραφή και λειτουργίες κέντρων ελέγχου ενέργειας. Κατανεμημένη και παράλληλη λειτουργία κέντρων ελέγχου ενέργειας. Εκτίμηση κατάστασης ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς και διανομής. Ανίχνευση σφαλμάτων παραμέτρων και τοπολογίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ισοδύναμα δίκτυα. Ανάλυση ασφάλειας και ευαισθησίας. Τεχνικές αραιών μητρών. Εφαρμογές τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση και τον έλεγχο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμογές σε Η/Υ με τεχνικές αραιών μητρών.

Στόχοι του μαθήματος: Scope_KEE.pdf

Διδάσκοντες

Γεώργιος Κορρές

Καθηγητής

Σημειώσεις

Βιβλίο: Ροή Φορτίου, Εκτίμηση Κατάστασης, Αραιές Μήτρες (rar file) 

Σημειώσεις: Ροή Φορτίου, Εκτίμηση Κατάστασης (pdf file)

Tutorial for Mathcad (mcd file)

Ανάλυση Ασφάλειας (mcd file)

Τριγωνική Παραγοντοποίηση (xmcd file)

Παράδειγμα DC Εκτίμησης Κατάστασης (mcd file)

Power System State Estimation (pdf file)

Εφαρμογές συγχρονισμένων μετρήσεων φασιθετών (pdf file)

Load Flow Analysis (pdf file)

Παράδειγμα Π2.10 (υβριδική μορφή) (xmcd file)

Παράδειγμα Π2.10 (καρτεσιανή μορφή) (xmcd file)

Παροράματα

Στο κεφάλαιο 2 των σημειώσεων υπάρχουν λάθη σε κάποιες εξισώσεις όπως φαίνεται στο παρακείμενο αρχείο με τα παροράματα.

Παροράματα Κεφαλαίου 2

Διαλέξεις

Module 13 Power System State Estimation, Part 1 (B. Wollenberg) http://www.youtube.com/watch?v=Zb1wZAdXgLA 

Module 13 Power System State Estimation, Part 2 (B. Wollenberg) http://www.youtube.com/watch?v=ZLVMhSTGs-Y

Θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών

Εκφώνηση και λύσεις διαγωνίσματος Μαρτίου 2017: EXAM_KEE_Μar_2017

Eργαστήριο Mathcad Ακ. Έτους 2018-19

Την Παρασκευή 29/03/2019 θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος Mathcad τις ώρες του μαθήματος (9.45-12.30), στην αίθουσα 006, Ν. Κτ. ΗΜΜΥ, όπου διεξάγεται το μάθημα. Όσοι διαθέτουν φορητό Η/Υ με εγκατεστημένο το Mathcad θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Το Mathcad θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της εξαμηνιαίας εργασίας.

Τα δεδομένα της εξαμηνιαίας εργασίας για κάθε σπουδαστή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην εργασία έχουν μόνο όσοι παρακολουθούν το μάθημα και την παρουσίαση του Mathcad.

Εξαμηνιαία Εργασία Ακ. Έτους 2018-2019 (Τελευταία Ενημέρωση 06/04/2019)

Το μάθημα περιλαμβάνει εξαμηνιαία εργασία η οποία θα υλοποιηθεί με το πρόγραμμα Mathcad.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα το μάθημα και την παρουσίαση του Mathcad.

Εξαμηνιαία Εργασία Ακ. Έτους 2018-2019: ΘΕΜΑ ΚΕΕ 2019 (1), ΘΕΜΑ ΚΕΕ 2019 (2)

Κατανομή δεδομένων ανά σπουδαστή: Δεδομένα ανά σπουδαστή (Τελευταία Ενημέρωση 06/04/2019)

Διευκρίνιση: Στη στήλη ΟΜΑΔΑ με 1 δηλώνεται το  ΘΕΜΑ ΚΕΕ 2019 (1) και με 2 το ΘΕΜΑ ΚΕΕ 2019 (2).

Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου με Λογισμικό.

Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: γραπτή εξέταση 60% - εξαμηνιαία εργασία 40% (εφόσον ο βαθμός γραπτού είναι >=4). Η εργασία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και η ημερομηνία παράδοσης είναι μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Οι ασκήσεις μπορούν να παραδοθούν στη θυρίδα του διδάσκοντος σε CD με τα στοιχεία του σπουδαστή.

Βαθμολογία κανονικής περιόδου (θερινό) ακ. έτους 2018-2019

Βαθμολογία κανονικής περιόδου (θερινό) ακ. έτους 2018-2019

Η τελική βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: γραπτή εξέταση 60% - εξαμηνιαία εργασία 40%.

Για όσους δεν έχουν παραδώσει εξαμηνιαία εργασία έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο βαθμός του γραπτού.

Για απορίες σχετικά με το γραπτό και την εξαμηνιαία εργασία, στο γραφείο 2.2.30, Παλ. Κτ. Ηλ/γων, την Τρίτη 03/09/2019, 12:00-13:30.

Για απορίες σχετικά με το γραπτό και την εξαμηνιαία εργασία, στο γραφείο του διδάσκοντος 2.2.35, Παλ. Κτ. Ηλ/γων, την Τρίτη 03/09/2019, 12:00-13:30.

Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου (θερινό) ακ. έτους 2018-19

Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου (θερινό) ακ. έτους 2018-2019

Η τελική βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: γραπτή εξέταση 60% - εξαμηνιαία εργασία 40%.

Για όσους δεν έχουν παραδώσει εξαμηνιαία εργασία έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο βαθμός του γραπτού.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.