Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Μ-Ω)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  Ι  ( Τμήμα Μ-Ω )

Υποχρεωτικό μάθημα του 5ου Εξαμήνου της Σχολής Πολ. Μηχ. ΕΜΠ

Το μάθημα διδάσκεται σε δύο τμήματα:

    α) το πρώτο (Α-Λ) με διδάσκοντα τον Επίκ. Καθηγητή Αχιλλέα Παπαδημητρίου

    β) το δεύτερο (Μ-Ω) με διδάσκουσα την Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρίνα Πανταζίδου (mpanta@central.ntua.gr)

Τμήμα Μ-Ω: Δευτέρα 9:45-11:30, Αιθ. 1, Πέμπτη 9:45-11:30, Αιθ. 12 & 4

Η ύλη της "θεωρίας" και των "ασκήσεων" είναι ίδια και στα δύο τμήματα.

Παρακαλούμε όμως να παρακολουθείτε στο τμήμα που ανήκετε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος καθιέρωσης των δύο τμημάτων που δεν είναι άλλος από την μείωση του αριθμού σπουδαστών ανά διδάσκοντα και την καλύτερη ποιότητα διδασκαλίας.

Ύλη - Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό ΥλικόΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.