Είσοδος

Ε.Θ. Πολεοδομίας: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

Παναγιώτα Θεοδωρά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)

 

Επαμεινώνδας Τσίγκας, Δρ. Τοπογραφος Μηχ. ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.