Είσοδος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβάλλον

Ανακοινώσεις

 
Εκπαιδευτική άδεια ArcGIS
3.4.2019

Εκπαιδευτική άδεια ArcGIS (ωάννης Κοντός, jkontos@marathondata.gr).

 

Σας γνωρίζω ότι είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του ΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη του ΕΜΠ, εγγεγραμμένος/η στο μάθημα "_____________" που διδάσκεται από τον καθηγητή κ. Γ. Φώτη. Για την υλοποίηση των ασκήσεων του συγκεκριμένου μαθήματος είναι απαραίτητη η χρήση του λογισμικού ArcGIS. Κατόπιν αυτού παρακαλώ να μου στείλετε κωδικό για άδεια χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού διάρκειας - ει δυνατόν - ενός έτους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Ονοματεπωνυμο


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.