Είσοδος

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανακοινώσεις

 
Προβολή γραπτών
4.3.2015

Όσοι/ες φοιτητές/τριες θέλουν να δουν το γραπτό τους να έρθουν την Πέμπτη 5/3/2015 στο γραφείου του κ. Στάμου μετά τις 10:00
Θ. Στάμος

Επιπρόσθετη ("χαριστική") γραπτή εξέταση
27.2.2015

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει επιπρόσθετη γραπτή εξέταση για τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες που χρωστούν μέχρι 3 μαθήματα (ή όπως αλλιώς ορίζει η γραμματεία). Προτεινόμενη ημερομηνία Τετάρτη 4/3/201 και ώρα 10:00 στο PC LAB πάνω από τη γραμματεία.
Παρακαλώ να στείλετε email στο διδάσκοντα (stamthan@central.ntua.gr) αν θα συμμετέχετε στην εξέταση ή για οποιαδήποτε σχόλια.

Θ. Στάμος

Μεταβατική περίοδος Fortran / Matlab
27.2.2015

Όσοι φοιτητές/τριες χρωστούν το μάθημα "Προγραμματισμός Η/Υ" πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα "Μέθοδοι επίλυσης με Η/Υ" που το αντικαθιστά. Στο διαγώνισμα του Ιουνίου/Σεπτεμβρίου οι φοιτητες/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν τα θέματα με Matlab ή Fortran. Στο επόμενο ακαδ. έτος (2016) η επίλυση θα γίνεται υποχρεωτικά με Matlab.

Θ. Στάμος

Προβολή γραπτών
19.10.2014

Την Τρίτη 21/10/2014 και ώρα 9:00-11:00 θα γίνει προβολή γραπτών στο γραφείο του κ. Στάμου.
Θ. Στάμος

Ύλη μαθήματος για γραπτή εξέταση
19.8.2014

Ύλη του μαθήματος είναι όλη η θεωρία και οι ασκήσεις που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου:

Σταθερές: Ακέραιοι, πραγματικοί, μιγαδικοί, πραγματικοί διπλής ακριβείας, μιγαδικοί διπλής ακριβείας, κείμενο, λογικές. Πράξεις. Ακέραια διαίρεση.
Μεταβλητές - έμμεσος κανόνας τύπου. Έτοιμες συναρτήσεις - γενικού τύπου.
Αριθμητικές παραστάσεις. Λογικές παραστάσεις. Παραστάσεις χαρακτήρων. Στρογγύλευση.
Εντολές εισόδου εξόδου. Δημιουργία συναρτήσεων. Modules.
Εντολές διακλάδωσης, επανάληψης - εμφωλευμένες.
Κοινές μεταβλητές modules. Υπορουτίνες. Ενεργές και και εικονικές παράμετροι - IN, OUT, INOUT.
Αρχεία. Format. Συνθήκες που υποδηλώνουν τέλος αρχείου.
Μητρώα (πίνακες).Πολυδιάστατα μητρώα. Μητρώα σε υποπρογράμματα. Μητρώα ALLOCATABLE.
Μαθηματικό γινόμενο μητρώων. Αλγόριθμοι εύρεσης ελάχιστου/μέγιστου. Αλγόριθμος ταξινόμησης.
Παραστάσεις με ενιαία μητρώα (whole array operations). Στοιχειακές συναρτήσεις (elemental).

Στα έγγραφα της παρούσας ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε τις παραδόσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου.
Θ. Στάμος

Εργασία 5 - Πληροφορίες
11.8.2014

Στην  εργασία 5 ένα κοινό λάθος είναι να γραφεί κείμενο με ελεύθερο format:
WRITE (99, *) 'SECTION'
Αυτή η εντολή θα γράψει στο αρχείο ένα κενό πριν από το κείμενο (που εδώ συμβολίζεται με _ ):
_SECTION
Αυτό το κενό μπερδεύει το πρόγραμμα CAD και δεν αναγνωρίζει το αρχείο .dxf. Ο σωστός τρόπος είναι:
WRITE (99, '(A)') 'SECTION'
Το CAD δεν έχει πρόβλημα με κενά μπροστά από νούμερα, και έτσι σε νούμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελεύθερο format.

Επίσης επειδή νεότερες εκδόσεις του Autocad απαιτούν να γραφεί και το layer σε κάθε αντικείμενο (LINE, CIRCLE, TEXT), να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα CAD draftsight (http://www.3ds.com/products-services/draftsight/download-draftsight/), προκειμένου να ελέγξετε αν το πρόγραμμά σας φτιάχνει σωστό σχέδιο.

Θ. Στάμος

Προγραμματισμός Η/Υ - έκτακτη ειδική εξεταστική Ιουλίου 2014
20.7.2014

Η γραπτή εξέταση του Προγραμματισμού Η/Υ θα γίνει στις 22/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο PCLAB πάνω από τη γραμματεία της Σχολής.
Στη γραπη εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν όσοι οφείλουν μέχρι το πολύ τρία (3) μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου και έχει γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή η διπλωματική τους εργασία.

Θ. Στάμος

Αναπλήρωση μαθημάτων
3.7.2014

Την Παρασκευή 4/7/2014 θα γίνει κανονικά το μάθημα για το 2ο τμήμα (της Παρασκευής).

Επειδή έχουν χαθεί μαθήματα, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες ΚΑΙ του 1ου τμήματος ΚΑΙ του 2ου τμήματος να έρθουν στις παραδόσεις του μαθήματος ΚΑΙ τη Δευτέρα 7/7/2014 ΚΑΙ την Παρασκευή 11/7/2014.

Θ. Στάμος

Παράταση εργασίας 4
28.6.2014

Λόγω των δρώμενων στο ΕΜΠ, η προθεσμία παράδοσης της 4ης εργασίας παρατείνεται κατά 1 εβδομάδα.
Θ. Στάμος

 

Διόρθωση εκφώνησης εργασίας 4
19.6.2014

Εκ παραδρομής η κοκκομετρική διαβάθμιση στο ρυζάκι και στο γαρμπίλι δόθηκαν η μία στη θέση της άλλης στην εκφώνηση (και για το παράδειγμα και για τα δεδομένα κάθε φοιτητή/τριας). Παρακαλώ κατεβάστε την διορθωμένη εκφώνηση. Η προθεσμία παρατείνεται κατά 1 εβδομάδα.

Θ. Στάμος

4η εργασία
7.6.2014

Η παράδοση της 4ης εργασίας μπορεί να γίνει μέχρι τις 21/6/2014.

Θ. Στάμος

3η εργασία
30.5.2014

Η παράδοση της 3ης εργασίας μπορεί να γίνει μέχρι την Τρίτη 3/6/2014.

Θ. Στάμος

2η εργασία
16.5.2014

Η παράδοση της 2ης εργασίας μπορεί να γίνει μέχρι την Κυριακή 18/5/2014. Στην εκφώνηση της εργασίας διορθώθηκε το τυπογραφικό λάθος:
Για την ισορροπία του κόμβου πρέπει οι απόλυτες τιμές των Α, Β να είναι μικρότερες από εF:
|Α| <= ε F
|B| <= ε F

Θ. Στάμος

Χωρισμός φοιτητών σε Τμήματα
4.4.2014

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα “Προγραμματισμός Η/Υ” θα πραγματοποιείται σε δύο τμήματα:
1. Κάθε Δευτέρα 10:45-14:30 Ζ.Κτ.Πολ Αίθ.01ΑΒ, φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Α-Λ.
2. Κάθε Πέμπτη 11:45-15:30
Ζ.Κτ.Πολ Αίθ.03ΑΒ, φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Μ-Ω.

Εκ των διδασκόντωνΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.