Είσοδος

Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Ανακοινώσεις

 
Μάθημα 17/4/19 - 4η Παραδοτέα Ασκηση
16.4.2019

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τετάρτη 17/4/19 το μάθημα θα ξεκινήσει στις 9:45, χάριν τμηματικής αναπλήρωσης, στην ίδια αίθουσα.

Αναρτήθηκε στα Εγγραφα η 4η Παραδοτέα Ασκηση, με προθεσμία παράδοσης την Τετάρτη 8/5/19.

Τμηματική αναπλήρωση μαθήματος λόγω φοιτητικών εκλογών
8.4.2019

Το μάθημα της Τετάρτης 10/4/19 δεν θα γίνει λόγω φοιτητικών εκλογών. Προσπαθώντας να βρεθεί μια κενή ώρα για αναπλήρωση (που να μην είναι αργά το απόγευμα) υπήρξε πρόβλημα τόσο από Γεωτεχνικούς, όσο και από Υδραυλικούς φοιτητές. Συνεπώς αποφασίστηκε η αναπλήρωση να γίνει τμηματικά, δηλαδή για τα 3 επόμενα μαθήματα: 17/4, 8/5, 15/5 το μάθημα θα είναι 4ωρο, δηλαδή: 9:45 - 13:30 στην ίδια αίθουσα.


Αναπλήρωση μαθήματος λόγω φοιτητικών εκλογών
5.4.2019

Το μάθημα της Τετάρτης 10/4/19 δεν θα γίνει λόγω φοιτητικών εκλογών. Προσπαθώντας να βρεθεί μια κενή ώρα για αναπλήρωση (που να μην είναι αργά το απόγευμα) εντός της ίδιας εβδομάδας, το μόνο που εντοπίστηκε είναι την Τρίτη 9/4/19 από τις 12:45-14:30. Θυμίζω ότι το μάθημα έχει Γεωτεχνικούς και Υδραυλικούς, οπότε οι κοινές κενές ώρες σπανίζουν! Αν έχετε κάποια κοινά αποδεκτή αντιπρόταση, είμαι ανοιχτός να την ακούσω.

Τελική ημερομηνία παράδοσης 2ης Άσκησης: 3/4/19
22.3.2019

Η τελική ημερομηνία παράδοσης της 2ης Άσκησης είναι η Τετάρτη 3/4/19. Η παράδοση γίνεται σε έντυπη μορφή.

2η Παραδοτέα Άσκηση: 20/3/19 - Σημειώσεις για Ανάλυση Κατασκευής Επιχώματος
5.3.2019

Στα Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 2η Παραδοτέα Άσκηση του εξαμήνου, με ημερομηνία παράδοσης 20/3/19.

Στα Έγγραφα/Σημειώσεις Μαθήματος έχουν αναρτηθεί επιπλέον σημειώσεις για την Ανάλυση Κατασκευής Επιχώματος, που σχετίζονται με τη 2η Παραδοτέα Άσκηση και δεν εμπεριέχονται στα εκτυπωμένα τεύχη σημειώσεων του μαθήματος.

1η Παραδοτέα Άσκηση: 27/2/19
21.2.2019

Στα Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 1η Παραδοτέα Ασκηση του εξαμήνου, με ημερομηνία (αποκλειστικά) ηλεκτρονικής παράδοσης 27/2/19.

Έτσι, και οι φοιτητές που δεν ήταν παρόντες στην έναρξη του μαθήματος στις 20/2/19 μπορούν να ενημερωθούν επ' αυτής, ενώ ακόμη κι αν δεν είστε φυσικά παρόντες στο επόμενο μάθημα (της 27/2/19) θα μπορέσετε να την υποβάλλετε εγκαίρως.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑΤΟΣ
6.10.2016

Στα ΕΓΓΡΑΦΑ βρίσκονται ανηρτημένα τα 2 τεύχη σημειώσεων του μαθήματος, δηλ. τα αντίγραφα των διαλέξεων (Παπαδημητρίου) και οι σημειώσεις για τεχνολογία γεωφραγμάτων (Μουτάφης). Στη διάρκεια του εξαμήνου θα σας δίνονται και επιπλέον σημειώσεις, όπου χρειάζεται.

Αχ. Παπαδημητρίου 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.